Arrangementer

08-06-2011 kl. 15:00

Institutdag Knowledge creation, sharing & exchange

Invitation til Institutdag på Institut for Ledelse

Sidste år genoptog vi en gammel tradition fra det tidligere Institut for Organisation og Ledelse med afholdelse af en årlig institutdag, hvor medarbejdere ved instituttet præsenterede nye tiltag inden for forskningen for gamle kandidater. Sidste år reagerede en del gamle kandidater positivt på invitationen, og der var generelt stor tilfredshed med arrangementet.

Derfor gennemføres der igen i år en Institutdag onsdag den 8. juni.

Temaet for arrangementet er baseret på, at der i øjeblikket foregår en række spændende projekter omkring opståen, deling og udveksling af viden – områder, som har en central placering i såvel den daglige ledelse og produktion som i mange udviklingsprojekter. Samtidig har instituttet på det pågældende tidspunkt besøg af en amerikansk gæsteprofessor inden for området. Overskriften for Institutdagen bliver derfor ’Knowledge – creation, sharing and exchange’.

Program kan ses på hjemmesiden: http://www.asb.dk/article.aspx?pid=24911

Tilmelding sker via hjemmesiden.


22-11-2011 kl. 16:15
Forretningsmodellen: Business Model Canvas

20-09-2011 kl. 16:30
TeoriU & Fremtidens CEO-Creative Executive Officer

24-05-2011 kl. 16:30
Next step - Innovation

02-03-2011 kl. 15:30
Ny dato senere - Implementering af salgsstrategi

SOLnetværket | E-Mail: kontakt@SOLnetvaerket.dk |

SOLnetvaerket.dk på Linked In