Arrangementer

22-11-2011 kl. 16:15

Forretningsmodellen: Business Model Canvas

Forretningsmodeller og nye tilgange til strategiarbejdet - SOLnetværket byder på en strategisk saltvandsindsprøjtning

At planlægge hvilke mål man skal nå og hvordan man skal nå dem, kan være en både uoverskuelig og langtrukken proces, men der kan være hjælp at hente i en struktureret og systematisk tilgang til strategiarbejdet. Til dette arrangement vil Anders Drejer og Anders Madsen Pedersen give deres bud på et par af fremtidens måder at arbejde med strategi og forretningsmodeller på.

Anders Drejer er professor i strategi og forretningsudvikling på Aalborg Universitet og er desuden tilknyttet Strategy-Lab, som rådgiver virksomheder i deres arbejde med strategi og forretningsudvikling. Anders vil give os input til de nyeste trends indenfor strategi og forretningsudvikling – med fokus på mennesker. Strategi, som skaber vindere, har som udgangspunkt at skabe unikke konkurrencefordele, udvikle organisationen løbende, og få medarbejderne til at tage ejerskab for strategien og forretningsmodellen.

Anders Madsen Pedersen er konsulent ved Hildebrandt & Brandi, som er et konsulenthus, der arbejder med og rådgiver virksomheder indenfor generelle organisatoriske udfordringer. Anders vil introducere os til tankerne bag Business Model Canvas, og via hands-on opgaver give os et indblik i hvordan man helt konkret kan arbejde med forretningsmodellen i sin virksomhed. Business Model Canvas er en af de mest populære forretningsmodeller i dag, som Alexander Osterwalder står bag.

Program

16.15-16.30: Ankomst

16.30-16.45: Velkomst ved SOLnetværket og Hildebrandt & Brandi

16.45-17.00: Netværkspræsentationsrunde

17.00-17.45: Oplæg v. Anders Drejer

17.45-18.30: Mad og networking

18.30-19.45: Oplæg v. Anders Madsen Pedersen

19.45-20.00: Spørgsmål og opsamling

 

Sted

Hildebrandt & Brandi Søren Frichs Vej 42L 8230 Åbyhøj

Tilmelding

Hvis du ikke er betalende medlem i år (gældende for perioden 1. maj 2011 til 30. april 2012) skal du først melde dig ind på www.solnetvaerket.dk under medlemskab og indbetale årsgebyr på 500 kr. (250 kr. for studerende) på konto i Danske Bank: 3627 3617363011. Husk at skrive navn ved overførslen. Herefter kan du tilmelde dig arrangementet under det enkelte arrangement. Hvis du er medlem skal du blot tilmelde dig på nedenstående knap

Tilmeldingsfrist søndag d.20. november 2011

 

InvitationInvitation
  Sidste tilmeldingsdato: 20-11-2011 00:00
28-02-2012 kl. 16:30
BANG & OLUFSEN - New times - New ways...

06-02-2012 kl. 17:00
Generalforsamling SOLnetværket

20-09-2011 kl. 16:30
TeoriU & Fremtidens CEO-Creative Executive Officer

08-06-2011 kl. 15:00
Institutdag Knowledge creation, sharing & exchange

SOLnetværket | E-Mail: kontakt@SOLnetvaerket.dk |

SOLnetvaerket.dk på Linked In