Arrangementer

06-02-2012 kl. 17:00

Generalforsamling SOLnetværket

Generalforsamling for SOLnetværket afholdes på Handelshøjskolen i Århus d. 6. februar kl. 17-19.

Dagsorden til generalforsamlingen

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren aflægger revideret regnskab og fremlægger budget for næste år

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontingent for næste år

(Her forventes at fremlægges ny betalingsmodel - årsabonnement og betaling for enkelt arrangementer og evt. virksomhedsmedlemsskab)

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

 

Send os gerne en mail hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen.


31-05-2012 kl. 16:30
NÅR LEDEREN BEDRAGER – EKSTREMTYPER OG SVINDEL

28-02-2012 kl. 16:30
BANG & OLUFSEN - New times - New ways...

22-11-2011 kl. 16:15
Forretningsmodellen: Business Model Canvas

20-09-2011 kl. 16:30
TeoriU & Fremtidens CEO-Creative Executive Officer

SOLnetværket | E-Mail: kontakt@SOLnetvaerket.dk |

SOLnetvaerket.dk på Linked In