Arrangementer

06-12-2012 kl. 16:30

Dynamisk projektledelse/Action Learning Consulting

SOLnetværket inviterer til sidste arrangement i dette medlemsår med flere værktøjer til værktøjskassen torsdag d. 6. december!

Komplekse forandringsprojekter er typisk uforudsigelige og mål flytter sig i processen. Ledelsen, projekt- eller proceslederen må derfor ofte opgive de klassiske værktøjer og finde nye anvendelige alternativer – Action Learning Consulting og Scrum er bud herpå.

Jan Rosenmeier er Direktør i Rosenmeiers Konsulenthus ApS. Jan har tidligere været Udviklingschef ved ATTRACTOR - en del af Rambøll Management, og Business Manager for Proces- og Projektlederuddannelser. Jan er endvidere forfatter og ekstern Lektor på Universitetet i Aalborg og Århus Universitet, Institut for Organisation og Ledelse.

Jan vil indledningsvis introducere os til:

- ”Agile Project Management with SCRUM” oversat til dynamisk projektledelse

- Action Learning Consulting, som er baseret på management-konsulentens blik for strategi, styring og struktur integreret med proceskonsulentens optagethed af personlig mening og kunnen, teambaseret engagement og organisatorisk handlekraft.

De agile metoder er bud på hvordan aktørerne i komplekse forandringsprojekter kan involveres på flere organisatoriske niveauer. Jan vil koble de agile metoder til forankring og implementering på en anden måde end de klassiske forandringstilgange.

Efter pausen prøver vi teknik og metoder af i praksis og bevæger os helt inde i maskinrummet på et konkret eksempel, hvor vi får lov at opleve dynamik, beslutnings- og handlekraft og muligheden for at skabe fælles resultater på kort tid.

Program                                                                                                   

16.30 – 16.45 Ankomst

16.45 – 17.00 Velkomst ved SOLnetværket og Arkitema

17.00 - 17.50: Jan Rosenmeier, teorien bag

17.50 – 18.05: Præsentationsrunde

18.05 - 18.35: Spisning og netværk

18.35 - 19.55: Jan Rosenmeier, praksiskobling

19.55 - 20.00: Afrunding/reflektion

Sted

Arkitema                                                                                

Frederiksgade 32                                                                                 

8000 Aarhus

Der er få parkeringspladser i gården, men ellers henvises der til parkeringshuse i midtbyen, f.eks. Magasin eller Salling P-hus, hvis man er i bil.

Tilmelding                                                                                     

Tilmelding foregår via hjemmesiden: www.solnetvaerket.dk .Hvis du ikke har deltaget i et arrangement i år skal du indmelde dig først samt betale(vælg medlemskab arrangement) før du kan tilmelde dig under det enkelte arrangement. Hvis du har problemer med tilmeldingen kan du sende en mail til: kontakt@solnetvaerket.dk  

Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 4. december

Se invitationen i vedhæftede fil nedenfor

Se invitationen herSe invitationen her
  Sidste tilmeldingsdato: 04-12-2012 00:00
22-05-2013 kl. 16:30
Forretningsudvikling og -modeller i praksis

18-04-2013 kl. 16:30
Forandringsledelse

23-10-2012 kl. 16:30
Wavemaker®

27-08-2012 kl. 16:30
Personlig karriereudvikling

SOLnetværket | E-Mail: kontakt@SOLnetvaerket.dk |

SOLnetvaerket.dk på Linked In