Arrangementer

19-02-2015 kl. 16:15

SOLnetværkets generalforsamling

 Vil du være en del af dette fantastiske team, så mød op før årets første arrangement og hør mere.       

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed

3. Kassereren aflægger revideret regnskab og fremlægger budget for næste år

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontingent for næste år

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


21-05-2015 kl. 16:45
Læring gennem LEGO-leg: Projektledelse og team

19-02-2015 kl. 17:00
Vækst- og udviklingsstrategi i Aarhus lufthavn

25-11-2014 kl. 17:00
Stine Bosse og ledelse

16-09-2014 kl. 16:30
Danmark som centrum for fødevareinnovation

SOLnetværket | E-Mail: kontakt@SOLnetvaerket.dk |

SOLnetvaerket.dk på Linked In