Arrangementer

13-09-2016 kl. 16:30

Ledelse af relationel koordinering v. Joint Action

Tirsdag 13. september inviterer SOLnetværket til oplæg af Carsten Hornstrup om relationel koordinering

Et stigende antal offentlig og private organisationer har erkendt, at de vedvarende succeser med at løse organisationens opgaver, alene kan ske ved at alle dele af organisationen formår at samarbejde om den fælles opgave. Det er ikke nok, at den enkelte enhed i sig selv er velfungerende. Denne erkendelse er gennem omfangsrig forskning i bl.a. USA og Danmark blevet udmøntet i begrebet relationel koordinering, herunder hvordan man leder en succesfuld relationel koordinering.

Carsten Hornstrup, ph.d. i relationel koordinering, partner i konsulentfirmaet Joint Action og direktør i Joint Action Analytics vil præsentere tankerne bag relationel koordinering og illustrere det gennem en række cases fra danske organisationer.

Sted:                                                                             

Joint Action A/S (ved ditmer a/s  

Søren Frichs Vej 44D, 8230 Åbyhøj

Tilmelding:

Tilmelding til arrangementet for både nye og eksisteren­de SOLmedlemmer sker ved at følge instruktionerne på www.solnetvaerket.dk 

Tilmeldingsfrist d. 6. september 2016

Med Venlig Hilsen

SOLnetværket

Læs invitationen herLæs invitationen her
  Sidste tilmeldingsdato: 11-09-2016 23:59
08-02-2017 kl. 16:45
Dobbeltoplæg hos Danske Bank

08-11-2016 kl. 16:30
Værdiskabelse og Big Data ved NN Markedsdata

09-02-2016 kl. 16:45
Strategi i Danske Commodities + generalforsamling

17-11-2015 kl. 17:00
Frisættende ledelse - ledelseskultur i Ditmer

SOLnetværket | E-Mail: kontakt@SOLnetvaerket.dk |

SOLnetvaerket.dk på Linked In