Bliv medlem af SOLnetværket!

Bliv medlem af SOLnetværket!

Alle med teoretisk og/eller praktisk erfaring og interesse for strategi, forretningsudvikling, organisation og ledelse på et fagligt niveau svarende til Cand. Merc., HD eller MBA, kan blive medlem af SOLnetværket.

SOLnetværket tilbyder følgende medlemskabstyper:

Årsmedlemsskab
- 500 kr./år
- Giver adgang til alle medlems-årets arrangementer

Medlemsskab Arrangement

- 300kr./arrangement
- Giver adgang til ét arrangement
- Kan IKKE opgraderes til årsmedlemsskab for 200kr./år

Årsmedlemsskab studerende
250kr./år
- Giver adgang til alle medlems-årets arrangementer
- Kun for fuldtidsstuderende

Når først man er indmeldt i netværket, er det vigtigt at man også tilmelder sig det enkelte arrangement, så vi altid kan se hvornår vores medlemmer deltager i et arrangement i løbet af året.

(Ønsker du ikke at indmelde dig i netværket, men gerne vil modtage nyheder fra netværket om kommende arrangementer, så tilmeld dig på forsiden)

Kontingentet dækker alene for medlemskab i det pågældende regnskabsår hvori indbetalingen er sket.

Betalende medlemmer af SOLnetværket får herefter adgang til foreningens fire arrangementer i indeværende år, samt modtager nyheder omkring foreningens aktiviteter. Se også vores grupper på LinkedIN og Facebook hvor vi opfordrer vores medlemmer til at netværke.

Tidligere betalende medlemmer skal bruge funktionen "Genindmeldelse" og nye medlemmer skal bruge funktionen "Indmeldelse" nederst på siden. Her skal angives hvilken medlemskabtype der ønskes via drop-down menuen: Årsmedlemskab, årsmedlemskab studerende eller medlemskab arrangement. Du skal herefter indbetale kontingent på kontonummer: 3627 3617363011. Medlemskab er først gyldigt, når vi har registreret din betaling.

Efter du har indmeldt dig, skal du huske at tilmelde dig de enkelte arrangementer i løbet af året. Dette gør du under det enkelte arrangement nederst på siden.

Vigtigt:

Medlemskabet må ikke bruges i kommercielt øjemed og overtrædelse heraf kan medføre eksklusion.

Et medlem kan på et hvilket som helst tidspunkt skriftligt udmelde sig af SOLnetværket. Udmeldelse fritager ikke for betaling af eventuelt skyldigt kontingent, og giver ikke ret til nogen form for dekort i allerede indbetalt kontingent eller andel i foreningens værdier.

Ved udeblivelse og framelding senere end kl. 12.00 dagen før et arrangement man er tilmeldt, opkræves der et No-show gebyr på 100 kr. Dette for at undgå at vores værter står med forplejning mv. til medlemmer, der ikke dukker op.

Se SOLnetværkets fulde vedtægter her

  

SOLnetværket | E-Mail: kontakt@SOLnetvaerket.dk |

SOLnetvaerket.dk på Linked In