Nyheder

Generalforsamling 2018

SOLnetværket holder Generalforsamling tirsdag d. 20. februar kl. 15.45. Vi mødes hos BESTSELLER på Inge Lehmanns Gade 2, 8000 Aarhus C, hvor alle interesserede er velkomne. Vi har udskiftning i bestyrelsen i år, så har du mod på at engagere dig og stå for arrangementer er SOLnetværket måske noget for dig. Er du interesseret i at høre mere bestyrelsesarbejdet i SOLnetværket er du velkommen til at kontakte formand Steen på telefon 40886444.

Dagsorden for Generalforsamling:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed

3. Kassereren aflægger revideret regnskab og fremlægger budget for næste år

4. Behandling af indkomne forslag

4.1. Ny betalingsmodel

5. Fastlæggelse af kontingent for næste år

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Bedste hilsner fra

SOLnetværkets bestyrelse


17-01-2018
Ny hjemmeside er på vej

20-12-2015
SOLnetværket program 2016

24-11-2014
Program for 2015 er på plads!

01-05-2014
Ændringer i programmet for 2014

22-02-2014
Program 2014

30-06-2013
Sommerlæsning - artikler om radikal innovation

01-03-2013
Tid til at forny dit medlemskab for 2013

11-02-2013
Program for 2013 - og invitation Generalforsamling

16-09-2012
HR-tendenser og netværk - gratis

SOLnetværket | E-Mail: kontakt@SOLnetvaerket.dk |

SOLnetvaerket.dk på Linked In