Nyheder

Program for 2013 - og invitation Generalforsamling

SOLnetværket's program for arrangementer i 2013 og invitation til generalforsamling.

Datoer og overordnede emner for SOLnetværkets arrangmenter i 2013 (invitationer følger løbende):

19/3 - Forandringsledelse

22/5 - Forretningsudvikling (virksomhedscase)

11/9 - Virksomhedsledelse med kunden som omdrejningspunkt - (virksomhedscase)

20/11 - Realisering/implementering af strategier

SOLnetværket holder endvidere Generalforsamling torsdag d. 28. februar kl. 17-19 i bygning 2628(M-bygningen) lokale M209 på Fulgesangsallé 4, 8210 Aarhus V, hvor alle interesserede er velkomne. Vi har udskiftning i bestyrelsen i år, så har du mod på at engagere dig og stå for arrangementer er SOLnetværket måske noget for dig. Er du interesseret i at høre mere bestyrelsesarbejdet i SOLnetværket er du velkommen til at kontakte formand Mads på telefon 26142540.

Dagsorden for Generalforsamling:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed

3. Kassereren aflægger revideret regnskab og fremlægger budget for næste år

4. Behandling af indkomne forslag

4.1. Ny betalingsmodel

5. Fastlæggelse af kontingent for næste år

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Bedste hilsner fra SOLnetværkets bestyrelse


17-01-2018
Ny hjemmeside er på vej

17-01-2018
Generalforsamling 2018

20-12-2015
SOLnetværket program 2016

24-11-2014
Program for 2015 er på plads!

01-05-2014
Ændringer i programmet for 2014

22-02-2014
Program 2014

30-06-2013
Sommerlæsning - artikler om radikal innovation

01-03-2013
Tid til at forny dit medlemskab for 2013

16-09-2012
HR-tendenser og netværk - gratis

SOLnetværket | E-Mail: kontakt@SOLnetvaerket.dk |

SOLnetvaerket.dk på Linked In