Om SOLnetværket

SOLnetværkets formål er at formidle den nyeste viden om de seneste anerkendte teorier og best practice indenfor strategi, forretningsudvikling, organisation og ledelse, samt at etablere et netværk mellem foreningens medlemmer, således at praktiske erfaringer kan udveksles på tværs af foreningens medlemmer.

SOLnetværket afholder 4 årlige faglige foredragsarrangementer i spændingsfeltet strategi, forretningsudvikling, organisation, ledelse og HR.

Netværket er en non-profit organisation, som baserer sig på frivillig arbejdskraft. Netværkets samarbejde med Handelshøjskolen i Aarhus, herunder ASB-Alumni og Institut for Ledelse, som sikrer medlemmernes adgang til den nyeste og mest aktuelle viden. SOLnetværket er som naturlig følge af samarbejdet og flere af medlemmernes relation til Handelshøjskolen forankret i Aarhus-området og er et tilgængeligt netværk, hvor du kan få fat i personerne bag.

I bestyrelsen arbejder vi hele tiden på at øge kvaliteten af dit medlemskab. Det gøres ved et konstant fokus på kvalitet og indhold i arrangementerne. Vi har en vision om at skabe et netværk, hvor der er plads til at kunne dyrke og udfordre netværket på et personligt plan. Der er utallige tilbud om gå-hjem-møder og andre foredrag, som man kan fylde sin kalender med, men SOLnetværket skal differentiere sig fra disse ved at have mere fokus på netværk, sparring og erfaringsudveksling.

Med udgangspunkt i netværksdelen har vi altid en præsentationsrunde, og vores medlemmer opfordres altid til at byde ind med emner de har interesse i, samt selv at invitere ind i deres virksomheder, eller komme med oplæg.

SOLnetværket | E-Mail: kontakt@SOLnetvaerket.dk |

SOLnetvaerket.dk på Linked In