OM 2018-05-22T12:03:36+01:00
Om - ny viden

VI FORMIDLER DEN NYESTE VIDEN

SOLnetværkets formål er at formidle den nyeste viden om de seneste anerkendte teorier og best practice indenfor strategi, forretningsudvikling, organisation og ledelse, samt at etablere et netværk mellem foreningens medlemmer, således at praktiske erfaringer kan udveksles på tværs af foreningens medlemmer.

SOLnetværket afholder 4 årlige faglige foredragsarrangementer i spændingsfeltet strategi, forretningsudviklingorganisation, ledelse og HR.

VI HAR KVALITET I FOKUS

I bestyrelsen arbejder vi hele tiden på at øge kvaliteten af de arrangementer vi tilbyder i dit medlemskab. Det gøres ved et konstant fokus på kvalitet og indhold i arrangementerne, hvor oplægsholdere og temaer er nøje udvalgt efter tidens tendenser. Vi har en vision om at skabe et netværk, hvor der er plads til at kunne dyrke og udfordre netværket på et personligt plan. SOLnetværket skal differentiere sig fra andre netværks arrangementer ved at have mere fokus på netværk, sparring og erfaringsudveksling, hvorfor vi altid har indlagt sparring, mad & netværk som del af vores arrangementer.

Om - kvalitet
Om - non profit

VI ER EN NON-PROFIT ORGANISATION

Netværket er en non-profit organisation, som baserer sig på frivillig arbejdskraft. Vi samarbejder med Handelshøjskolen i Aarhus, herunder ASB-Alumni og Institut for Ledelse, som sikrer medlemmernes adgang til den nyeste og mest aktuelle viden. SOLnetværket er som naturlig følge af samarbejdet og flere af medlemmernes relation til Handelshøjskolen forankret i Aarhus-området og er et tilgængeligt netværk, hvor du kan få fat i personerne bag.