GENERALFORSAMLING & NETVÆRKSAFTEN 14. MARTS 2022 2022-05-26T13:38:15+01:00

Project Description

GENERALFORSAMLING OG NETVÆRKSAFTEN I SOL-NETVÆRKET.

14. MARTS 2022 kl. 17.00 – 20.00

Se din virksomhed gennem et energi-perspektiv og træf klogere beslutninger

Billetpris: 125,00 kr

Studerende: 62,50 kr

BILLETSALGET ER STARTET

BESKRIVELSE

Denne gang vil SOLnetværkets formand Steen Lykke Rasmussen fra New Way Consulting bidrage med nogle nye perspektiver på ledelse. Steen vil give os input til en alternativ og måske bedre måde at forstå en virksomhed på. Det drejer sig om at forstå hvilke energier, der styrer din virksomhed, hvorhen energien flyder, er den fokuseret eller spreder den sig i alle mulige retninger, om den er eller konstruktiv eller destruktiv.

I New Way Consulting arbejder vi med 4+1 paradigmer, der skaber det billede, hvorpå man typisk ser en virksomhed. Dit personlige paradigme bestemmer dit personlige grundsyn på verden. Et paradigme er personligt og vi har alle forskellige paradigmer, der styrer vort liv og vore beslutninger. Og du og dine beslutninger som leder bestemmer hvilke energier, der styrer din virksomheds succes eller

 1. Aktionær/Profit perspektivet = En virksomhed er en konstruktion til at generere profit og ROI. Hver dag skal virksomheden bevise sig selv i lyset af hård konkurrence, og kun de stærkeste vil overleve.
 2. Struktur/Magt perspektivet = En virksomhed er en konstruktion for at skabe karriere i konkurrence med andre. Der er hierarkiske strukturer og der forvaltes i henhold til effektive processer og regler, der styrer beslutningsprocesserne. Egne menneskenes adfærd styres gennem egne normer, nationale og internationale regler og love, som skal overholdes.
 3. Virksomhedsbygger/Drømme perspektivet = En virksomhed er mit lille barn. Jeg har store drømme, og det giver mig min personlige identitet. Jeg ønsker at erobre og forbedre verden. Det er en legeplads for min kreativitet og færdigheder.
 4. Det Sociale/familie perspektiv, Virksomheden er en social konstruktion, hvor jeg arbejder som et team til et fælles formål. Vi kender alle aftrykket: “It’s all about people!”. Medarbejdernes trivsel er afgørende for deres motivation og engagement og dermed også for virksomhedens konkurrenceevne på lang sigt.

Vi vil dog fokusere på et nyt 5. perspektiv. Det kalder vi for Energiperspektiv.  Alle organiske systemer får liv gennem energi og ethvert system har en vis mængde energi til rådighed. Inden for dette perspektiv ser vi på de energistrømmen, der styrer og skaber succes’en i en virksomhed eller ødelægger en virksomhed, og hvordan disse energistrømme styres af universelle principper, som gør resultaterne rimeligt forudsigelige.  I sidste ende har alle de elementer, der skaber en virksomhed, indflydelse på energistrømmen. Energien kan være målrettet produktiv, korrosiv, fokuseret eller spredt ud og endda løbe den forkerte vej i forhold til formålet af virksomheden. Ligesom vi også vil tale om ”energi-vampyrer”. Det organisatoriske energiperspektiv er en reel øjenåbner for at forstå, hvad der virkelig står bag succes eller fiasko! Hvor lækker energien i din virksomhed? Du vil kunne genkende eksemplerne omgående, fordi du mærker det hver dag i dit job og i dit privatliv.

PROGRAM

Program d. 14. marts 2022

17.00 Ankomst og generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab og fremlægger budget for næste år
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent for næste år
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

17.30 Nyt fra SOLnetværket – arrangementer 2022

17.45 Indlæg: ”Se din virksomhed gennem et energi-perspektiv og træf klogere beslutninger” v. Steen Lykke Rasmussen New Way consulting

18.30 Pause (Danske Bank byder på en sandwich og drikkevarer)

18.45 Steen Lykke Rasmussen fortsætter:

19.30 Samvær og netværk

Ca. 20.30 Slut

STED

Danske Bank
Jægergårdsgade 101B

8000 Århus

RELATERET ARRANGEMENTER