VIRTUEL GENERALFORSAMLING 28. JUNI 2021 2021-08-17T20:05:23+01:00

Project Description

VIRTUEL GENERALFORSAMLING

Den 28. juni 2021 afholder SOLnetværket vores årlige generalforsamling. Som følge af COVID-19, der stadig påvirker samfundet, har vi valgt af afholde generalforsamlingen virtuelt.

Link til generalforsamlingen findes her.

BESKRIVELSE

COVID-19 har medført, at det ikke har været muligt at afholde nogle arrangementer i løbet af foråret på almindelig vis. Derfor har vi valgt at gøre dette års generalforsamling virtuel og afholde det separat.

Hermed indkalder vi til generalforsamling i SOL-netværket.

PROGRAM

Program d. 28. juni 2021:

17.00 SOLnetværkets årlige generalforsamling

  • Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  • Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed
  • Kassereren aflægger revideret regnskab og fremlægger budget for næste år
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastlæggelse af kontingent for næste år
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af revisor
  • Eventuelt
17.30 Slut

STED

Virtuelt

RELATERET ARRANGEMENTER